Brezplačna dostava za vsa naročila

KNJIGA DR. BREDE MULEC URADNIKI NISO ANGELI, DISCIPLINSKI POSTOPKI SKOZI STOLETJE

V sozaložništvu založb Lex localis in Litere je te dni izšla knjiga doc. dr. Brede Mulec Uradniki niso angeli, Disciplinski postopki skozi stoletje. Čeprav žanrsko knjiga sodi med znanstveno literaturo in je pomemben prispevek za preučevanje zgodovine uradništva skozi stoletje in je kot taka tudi nujno študijsko gradivo, pa je zaradi sloga pisanja lahko zanimiva tudi za širšo javnost.

Vsako poglavje v knjigi se uvaja z literarno obogatenim zapisom iz zgodovine, ki temeljijo na arhivskih virih in časopisni dokumentacij in ilustrirajo razvoj uradništva na tleh današnje Slovenije skozi vse različne državne tvorbe, SHS, Kraljevine Jugoslavije, SFRJdo samostojne države Slovenije. Na tej osnovi avtorica skozi znanstveno analizo in metodo znanstvenega raziskovanja gradi zaključek, da se nekateri problemi v uradništvu v stotih letih niso veliko spremenili in da se le v nekoliko drugačni obliki pojavljajo tudi danes. Hkrati skozi svojo analizo podaja ugotovitve, zakaj so spremembe v uradniškem sistemu tako počasne in da zaradi rigidnosti sistema tudi z digitalizacijo ne smemo imeti prevelikih pričakovanj.

V besedilu knjige se prepletajo analize in zgodbe o vstopnih pogojih za uradniško službo, o uradništvu kot poklicu, ki so si ga skozi zgodovino zaradi položaja in ugleda mnogi želeli, pa tudi danes je še precej zaželen. Sicer ta služba ne prinaša veliko denarja, vendar je zagotovljena precej stalna in stabilna zaposlitev. Avtorica se ukvarja s korupcijo med uradništvom, predvsem niza zanimive primere podkupovanja v vrstah uradništva. Razkrivanje tajnih podatkov je bilo vznemirljivo in hkrati nedopustno početje že sto let nazaj nazaj in v knjigi lahko preberemo praske iz preteklosti in refleksijo v današnjem času. In seveda večna tema korupcije, tudi ta je v uradništvu prisotna od nekdaj: koliko primerov korupcije pa je v javni upravi odkrite danes in koliko jo je sankcionirane? Delo uradnikov so ocenjevali že daleč v preteklosti, ocenjujejo jih tudi danes. Avtorica se sprašuje, ali je med več kot 100 tisoč uslužbencev javne uprave, ki jih nadrejeni ocenjujejo z oceno odlično, res toliko odličnih posameznikov ali pa je nekaj narobe s samim sistemom ocenjevanja? Imamo v Sloveniji res zgolj odlične uradnike in uradništvo? Ali je mogoče, da bi bil dandanes uradnik zaradi slabega dela sploh izgubil službo? In kakšna je in kakšna naj bo podoba uradnika na delovnem mestu in tudi zunaj njega? Javni uslužbenci so za razliko od funkcionarjev relativno javne osebe in kako daleč se lahko poseže v njihovo zasebno sfero? In končno: avtorica tudi skozi svetovno literarno klasiko razmišlja o precej prisotnih stereotipih, da so uredniki neprijazni, leni, skorumpirani.

V recenziji h knjigi je izredni profesor dr. Gorazd Trpin med drugimi zapisal: "Knjiga temelji na izvirnih spoznanjih avtorice, ki je pri svojem delu uporabila različne znanstvene metode, pri katerih seveda ne gre spregledati metode zgodovinske analize. Monografija bo našla pozornega bralca v akademski in strokovni javnosti, saj je kot temeljno delo odlična podlaga za nadaljnja raziskovanja. Delo je zelo zanimivo za raziskovalno sfero in za tiste bralce, ki se s take vrste vprašanji ukvarjajo poklicno, hkrati pa tudi zakonodajalca, saj ponuja odgovore na mnoga aktualna vprašanja, ki so predmet regulative."

Izr. prof. dr. Janez Čebulj pa pravi: "Monografija dr. Brede Mulec z naslovom Uradniki niso angeli: disciplinski postopki skozi stoletje ponuja poglobljena spoznanja, ki temeljijo na metodi zgodovinske analize položaja uradnikov v Kraljevini SHS in Kraljevini Jugoslaviji. Analiza personalnih map tedanjih državnih uradnikov je avtorico pripeljala do zanimivih, predvsem pa izvirnih ugotovitev o, kot bi to označili z današnjim kategorialnim aparatom, socialnem položaju in integriteti tedanjih uradnikov, o oblikah kršitve integritete in nezdružljivosti opravljanja uradniškega poklica z določenimi oblikami ravnanja in vedenja."

Bogata literatura in viri kažejo na avtoričino temeljito študijo zgodovine uradništva in hkrati veliko poznavanje te problematike, s katero se dr. Breda Mulec sicer ukvarja znanstveno in pedagoško kot predavateljica različnih predmetov javne uprave ter profesionalno kot zaposlena na različnih položajih v javni upravi.

Podrobnosti »

Event Image

PREDPRODAJA - Nikola Tesla: Korespondenca z J. P. Morganom & Co.

Rekonstrukcija celotne ohranjene korespondence med Nikolo Teslo in vodilnima predstavnikoma bankirske dinastije in komercialne banke J. P. Morgan & Co. (J. P. Morganom in njegovim naslednikom J. P. Morganom jr.), na podlagi različnih arhivov (predvsem Teslovega osebnega arhiva v Muzeju Nikole Tesle v Beogradu in arhiva Morganove knjižnice in muzeja v New Yorku ter drugih arhivov v ZDA), je prva objava tega materiala v svetovnem merilu in prvi prevod tega gradiva v slovenski jezik.

Pisma spremljajo kratke biografije Teslovih naslovnikov in izčrpne opombe, ki kontekstualizirajo številna zgodovinska, biografska in tehnična ozadja, knjiga pa vključuje tudi prevode vseh dostopnih prilog, ki jih je Tesla s pismi posredoval: izrezke iz časopisov, nekatere Teslove (doslej neprevedene) ključne članke in poročila, ki osvetljujejo tudi njegova širša humanistična prizadevanja: članek Brezžični prenos električne energije (1904), članek Prenos brezžične energije kot sredstvo pospeševanja miru (1905) in Čudežni svet, ki ga bo ustvarila elektrika (1915); izrezke člankov o delovanju njegovih edinstvenih turbin in brzinomerov ter drugih izumov, citate iz Teslove patentne dokumentacije, koncepte za obrambne sisteme, s katerimi se je ukvarjal proti koncu življenja, Teslove izjave ob patentnih pravdah glede prvenstva izuma radia na velike razdalje, doslej neobjavljeni intervju o nekaterih vidikih prve svetovne vojne, priporočila sodobnikov ter izbrane fotografije njegovih eksperimentov, izumov in projektov.

Priloge na koncu posameznih razdelkov knjige obsegajo prvo objavo celotnih korespondenc med Teslo in dvema dodatnima investitorjema T. F. Ryanom in H. C. Frickom, ter tehnični povzetek razvoja Teslovih brezžičnih tehnologij glede na nekatera znana načela domnevnega delovanja postaje Wardenclyffe na podlagi sodobnih rekonstrukcij vodilnih inženirjev in teslologov.

Korespondenca se nanaša na obdobje med 1900 in 1939 ter dokumentira ekonomsko in družbeno-politično ozadje Teslovega poskusa vzpostavitve prototipa postaje Wardenclyffe, s katero je želel človeštvu zagotoviti dostop do brezžične energije, ki ne bi vključevala potrate ali »uničevanja kateregakoli materiala«, pokriva pa tudi ozadje razvoja Teslove turbine, ki ga je s posojili podprl J. P. Morgan jr.

Ker sta oba Morgana Teslo sprva finančno podprla, a zaradi kompleksnih psiholoških, zgodovinskih in politično-ekonomskih razlogov, povezanih tudi z onemogočanjem in ukalupljanjem prelomnih tehnologij v reprodukcijo obstoječih (ob)lastniških razmerij, nadaljnjo podporo prekinila, korespondenca omogoča edinstven vpogled v eno izmed večjih tragedij 20. stoletja. Analizo tega ozadja, tako kot odgovor na ključno vprašanje, zakaj je Morgan svojo podporo Teslovem projektu, s katerim je želel preobraziti energetsko-družbeni ustroj človeštva, prekinil, najdemo v izčrpni uvodni študiji, ki osvetljuje tudi nekatera nova dognanja povezana s podzemno konstrukcijo in zasnovo stolpa Wardenclyffe, sooča pa tudi etični in politični drži Tesle in Louisa Adamiča in njun kompleksen odnos sredi medvojnega obdobja prve polovice dvajsetega stoletja.

NIKOLA TESLA: KORESPONDENCA Z J. P. MORGANOM & CO.

Uredil, prevedel in spremno študijo napisal Tibor Hrs Pandur

1. izdaja

Izvirniki: osebni arhiv Nikole Tesle Muzeja Nikole Tesle v Beogradu, arhiv Kongresne knjižnice v Washingtonu (Library of Congress, Washington D. C.), arhiv Morganove knjižnice in muzeja v New Yorku (The Morgan Library and Museum, Archives of The Pierpont Morgan Library, New York) in arhiv Javne knjižnice v New Yorku (New York Public Library).
Strokovna sodelavca: Matej Mertik in Andrej Detela
Jezikovni pregled: Mateja Dermelj
Urednik: Aljaž Krivec
Oblikovanje: Boris Balant
Prelom in priprava za tisk: Mateja Omerzel
Založnik: Založba Litera, Maribor, 2023
Zanj: Orlando Uršič

Cena v predprodaji: 29,00 €
Redna cena: 39,00 €

Prednaročila zbiramo na spletni strani Založbe Litera ter na tajnistvo.litera@gmail.com ali 041 398 916. Knjiga bo na voljo najkasneje 18. septembra 2023.

* * *

61. pismo Nikole Tesle J. P. Morganu, s 17. februarja 1905

Kopija.

New York, 17. februar 1905

Spoštovani g. Morgan,
naj vam znova pojasnim.

Izpopolnil sem največji izum vseh časov – prenos električne energije brez žic na katerokoli razdaljo, delo, ki mi je vzelo deset let življenja. To je dolgo iskani kamen modrosti. Dokončati moram postajo, ki sem jo zasnoval, in človeštvo bo z enim zamahom napredovalo za stoletja. Jaz sem trenutno edini človek na tej Zemlji, ki ima edinstveno znanje in sposobnost, da lahko doseže ta čudež, naslednji pa se morda ne bo pojavil še nadaljnjih sto let. Prišlo je do dolge in boleče zamude. Moji živci niso iz železa, in vse to znanje in veščino lahko svet za zmeraj izgubi. Prosim, ne zavlačujte več z odločitvijo, kakršnakoli že bo. Pomagajte mi dokončati to delo ali pa umaknite ovire na moji poti.

Srčno sem se razveselil, ko sem vas včeraj videl tako odličnega zdravja.

Dobri ste še za nadaljnjih dvajset let aktivnega življenja.

Vdano vaš
N. Tesla

* * *

Iz uvodne študije Tesla proti J. P. Morganu Tiborja Hrsa Pandurja:

»A ker je Tesla večinski delež (in nadzor) nad patenti prostovoljno predal Morganu, je lahko zgolj upal, da bo ta v njem prepoznal enakovrednega genija in potencialnega sodelavca, s katerim bosta skupaj spremenila svet. Teslov boj za Wardenclyffe, boj za 'vsesplošno [raz]svetljenje in zlitje ras' (Tesla 2013 [1919a]: 100), se je razkril kot vnaprej izgubljena bitka, ki bi največjega tedaj živečega kapitalista spremenila v dejanskega in ne le deklariranega človekoljuba, prijatelja, mecena in poslovnega partnerja. Očitno je težje spremeniti vektor in um bankirja (ali ustroj kapitalizma) kakor razsvetliti celotno zemeljsko oblo.

Ohranjena korespondenca med Teslo in obema Morganoma nam lahko služi kot dokazno gradivo tega ustroja in njegove vloge pri zaviranju potencialno družbenotransformativnih tehnologij, s tem pa razkriva predvsem »protislovne tendence« in 'notranje omejitve, ki so vgrajene v sam politično-ekonomski sistem kapitalistične družbe XX. stoletja in [...] so ovirale ali celo preprečile implementiranje revolucionarno drugačnih tehnoloških rešitev, kot jih je načrtoval Tesla' (Lukšič 2023: 176). Pričujoča korespondenca zato pove vsaj toliko o zgodovini in razlogih za neuspešno uveljavitev Teslovega najambicioznejšega načrta kot o evoluciji in vzpostavitvi nove oblike kapitalizma, ki so ga v veliki meri omogočili Teslovi izumi prve (in delno druge) faze, saj jih je preko številnih industrijskih korporacij, partnerstev in zvez uspešno financirala in uveljavljala prav komercialna banka J. P. Morgan & Co. ter z njo povezani deležniki. [...] K neuspešni dovršitvi in uveljavitvi Teslovega brezžičnega sistema pa so ključno pripomogle tudi tedanje politične in gospodarske razmere ter ambicije vladnih deležnikov, povezane s prvo svetovno vojno. [...] Vzroki za neuspeh brezžične postaje Wardenclyffe in tragedijo Nikole Tesle so kompleksnejši, kot se je morda zdelo na prvi pogled. Tesla je kockal z »največjo pošastjo Wall Streeta« (59. pismo z 19. decembra 1904) in izgubil zaradi poljubnosti njunega dogovora, tedanjih ekonomskih razmer in finančne nestabilnosti (pri kateri je ključno vlogo igral tudi J. P. Morgan), tektonskih zgodovinskih političnih prelomov, velikopotezne spremembe prvotnega načrta, napačne ocene Morganovega značaja in posledične prostovoljne predaje večinskega deleža temeljnih patentov za vse svoje brezžične tehnologije, ter očitnih Morganovih prikritih ambicij po obvladovanju vzpostavljajoče se brezžične industrije. Ob razkritjih zaviranja in ukalupljanja potencialno prelomnih tehnologij v reprodukcijo obstoječih (ob)lastniških razmerij in nezmožnosti preseganja kapitalistične paradigme zgolj s tehničnimi sredstvi pa ta pisma utelešajo zgodovinsko prelomnico in tragedijo takšnih razsežnosti, da bi jo lahko verodostojno posnel le kak Orson Welles, ki je zaplete svojih zgodb pogosto utemeljil z izdajo medčloveškega zaupanja, usodnimi nesporazumi in zgrešenimi pričakovanji. To bi ob panorami tedanjih političnih in ekonomskih pretresov učinkovito zrcalilo izgubo predindustrijske nedolžnosti, viktorijanske plemenitosti, brezkompromisne etične drže in razsvetljenske vere v vsesplošen napredek človeštva, na katerega je Tesla računal in stavil, vendar so ga skupaj z obljubami o »zlati dobi« na prelomu stoletja izmaličili neizprosni finančni interesi in boji za oblast ter ga razkrinkali kot utopično slepilo ameriške industrijske ekspanzije.

Podrobnosti »

Event Image

Katalog knjižnih izdaj 2023

Pred nami je nov Literin katalog knjižnih izdaj, v katerem predstavljamo nove zbirke pesmi in kratkih zgodb, romane in slovenske prevode.

Poezija
Vinko Möderndorfer: Naprej, naprej
Tonja Jelen: Iz točke nič
Kristina Kočan: Maribor in pesnice (antologija)

Kratka zgodba
Uroš Zupan: Črtice
Gabriela Babnik Ouattara: Ljubeznivosti
Tatjana Plevnik: Vabe

Roman
Zdenko Kodrič: Ladja Maribor
Lenart Zajc: Pošasti
Adriana Kuči: Noč, ko je preplavala reko
Sekumady Condé: Ime nam je Jožef
Janja Rakuš: Tri barve za eno smrt
Mateja Polona Wallas: Zapisano v telesu
Miriam Iri: Pošast v čipkah
Laura Buzeti: Varšava, prvič
Katja L. Pauli: Spletke à la carte
Mojca Pišek: Globalni južnjaki

Prevod
Nikola Tesla: Korespondenca z J. P. Morganom in
J. P. Morganom jr.
Vladimir Majakovski: O tem
Ivana Sajko: Male smrti
Arttu Tuominen: Krvni dolg

Vabimo vas, da ga prebrskate.

Kdor bere, vidi dvakrat dlje.

Podrobnosti »

Event Image

Znani rezultati literarnega natečaja založbe Litera

Založba Litera je ob svoji dvajsetletnici delovanja razpisala javni natečaj za nagrado novo obzorje za najboljši slovenski roman v vrednosti 12.000,00 EUR. Nagrada vključuje honorar za izid nagrajenega romana pri založbi Litera v letu 2023.

Med prispelimi deli je žirija, ki jo sestavljajo Alojzija Zupan Sosič, Gabriela Babnik in Aljaž Krivec, v ožji izbor uvrstila štiri romane, in sicer:

Mirjam Dular – Hoja po oblakih,
Ivan Vogrič – Iz strasti,
Franjo Frančič – Samota orgazmov pozabljenih smrti,
Matjaž Virjent – Tudi smetarji pišejo lepe pesmi (zgodba o petih obsedenostih).

Za zmagovalni roman pa žirija razglaša delo Janje Rakuš Tri barve za eno smrt.

Novo delo pisateljice, vizualne in performativne umetnice Janje Rakuš v mnogo vidikih odseva njeno dosedanje umetniško ustvarjanje. Tri barve za eno smrt je knjiga ločena v tri večje razdelke, označene z barvami: Monopink, Modra in Zlata, s čimer že signalizira avtoričin eksperimentalni in konceptualni podpis, znan iz njenih prejšnjih del. V besedilu, spisanem v tretji osebi, sledimo Liviji (ki prevaja delo Yvesa Kleina Modra revolucija) in Tobijasu (ki trpi za t. i. kromolepsijo, boleznijo, ki mu omogoča, da vidi več barv, kot jih povprečno prebivalstvo, a ga obenem tudi ovira) ter njunemu odnosu. Že teh nekaj osnovnih podatkov skupaj z dejstvom, da so v obravnavanem delu Janje Rakuš pogosto prisotne refleksije vprašanja o vizualijah (v našem vsakodnevnem življenju in umetnosti), kaže, da imamo opravka z delom, ki si zastavlja vprašanje o barvi in s tem pogledu, česar pa ne razume zamejeno, temveč tak vidik služi kot vstopna točka v prevpraševanje filozofskih (tudi večnih) vprašanj o družbi, medosebnih odnosih idr.

Tri barve za eno smrt se izogibajo preprostemu povzetku zgodbe, saj nimamo opravka s premočrtno, še manj pa izrazito deskriptivno pripovedjo. Delo se z vpeljevanjem daljših refleksivnih pasusov (v katerih se spogleduje z razsežnostmi esejistike in filozofske razprave), referenc tako na visoko kot popularno kulturo in ne nazadnje vpeljavo QR-kode izogiba enoznačnim oznakam, saj prehaja med prozo, meditacijo, mestoma celo stvarno literaturo in ne nazadnje večmedijskim projektom.

Delo, v katerem zgodba poteka v različnih dogajalnih prostorih (prednjačijo Piran, Amsterdam in Mehika, ki jih uspe delo tudi bravurozno geografsko izrisati), je spisano v privlačnem, a obenem natančnem jeziku, ki lahko privabi širše bralsko občinstvo. Vstopni prag v Tri barve za eno smrt je primeren za splošnejše bralstvo, vendar delo obenem ponuja kompleksna in pogosto redko obravnavana vprašanja na poglobljen in inovativen način, s čimer predstavlja izzivalno in zanimivo branje tudi za literarne sladokusce in sladokuske. Kljub izraziti heterogenosti tematik, referenc in pomenski polnosti in izčiščenosti pa novo delo Janje Rakuš zaznamujeta tudi izrazita organskost in dobra organiziranost pripovedi, kar je v takih primerih poseben dosežek.

Janja Rakuš je avtorica številnih proznih del, med katerimi je treba izpostaviti roman AMSTERDAM 12,75 RAM, ki je bil v okviru SKS nominiran za prvenec leta, doživel ponatis in prevod v srbski jezik, eksperimentalni konceptualni roman Voodoo valček za epileptike, ki je bil umeščen v nemško antologijo konceptualne in digitalne literature Code and Concept (Berlin: Frohmann, 2016) in preveden v angleški jezik.

Podrobnosti »

Event Image

Kristina Kočan med nominiranimi za Jenkovo nagrado 2022

Vsaka založba se veseli uspehov svojih avtorjev in znova imamo velik razlog za veselje: letošnja Veronika, naša pesnica Kristina Kočan, je dosegla še en uspeh, nominacijo za Jenkovo nagrado.

Včeraj (6. oktobra 2022) je na Vrtu Lili Novy v Ljubljani potekala tiskovna konferenca ob naznanitvi Jenkovih dnevov in nominirancev za Jenkovo nagrado 2022, ki jo za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let že 37 let podeljuje Društvo slovenskih pisateljev.

Komisija v sestavi Alja Adam (predsednica), Franci Novak, Klarisa Jovanović, Ivan Dobnik in lanskoletna nagrajenka Nina Dragičević je uradno razglasila štiri nominirane pesniške zbirke:

Brane Mozetič: Aktivistovi zapisi (ŠKUC, 2022)
Jernej Županič: Orodje za razgradnjo imperija (LUD LITERATURA, 2021)
Nataša Velikonja: Prostor sredi križišč (ŠKUC, 2021)
Kristina Kočan: Selišča (Litera, 2021)

Utemeljitev nominacije Selišč Kristine Kočan: “Kristina Kočan v svoji peti pesniški zbirki Selišča ustvari kompleksno poetično vzdušje tako po obliki kot vsebini, kjer izstopata intenzivna govorica z opustitvijo ločil ter kompozicija enjambementov, kar daje celotni zbirki svežino, pretočnost, kompaktnost in ji določa vsebinsko več-plastnost. Izstopajo intenzivni elementi narave, ljubezni, materinstva in iskanja kraja naselitve. Poleg izrazitih poetično-jezikovnih funkcij zbirke je njena odlika tudi uspešno poetično najdevanje umetniških prostorov med fizičnim in metafizičnim, torej brezčasno lebdenje med prej in potem, med tukaj in tam, v območju spomina, ki piše in ustvarja pesem. Antropocentričnost je zaradi močne vseprisotnosti narave diskretno postavljena v ozadje. Podobe ptic, letnih časov, rastlin in razgibano migotanje favne in flore pa nam v zbirki Selišča nehote odpirajo tudi problematiko zlorabljenega sveta drugih (in drugačnih) oblik življenja, čeprav na to nikjer ne opozori eksplicitno. V pesmi obalo očesati najdemo elemente apokaliptičnosti in ekologije, sama zbirka Selišča se odvija med Ameriko in Slovenijo, kar jo izpostavlja kot planetarno, umik ločil ter uporaba malih tiskanih črk pa ji dvigne tempo besedno-miselnega ritma in bralcu z užitkom omogoča branje celotne zbirke brez vmesnih »počivališč«. Specifične besede, ki jih v svoj pesniški svet s spretno kombinatoriko uvaja Kristina Kočan, so ravno tako vredne pozornosti in v kontekstu zbirke zaživijo avtonomno, »osvobojeno« življenje. Če izpostavimo samo naslovno besedo »selišča«, po kateri se imenuje tudi drugi del zbirke, lahko vidimo in slišimo, kako sveže, neobremenjeno in mnogopomensko zazveni.Kristina Kočan v svoji peti pesniški zbirki Selišča ustvari kompleksno poetično vzdušje tako po obliki kot vsebini, kjer izstopata intenzivna govorica z opustitvijo ločil ter kompozicija enjambementov, kar daje celotni zbirki svežino, pretočnost, kompaktnost in ji določa vsebinsko več-plastnost. Izstopajo intenzivni elementi narave, ljubezni, materinstva in iskanja kraja naselitve. Poleg izrazitih poetično-jezikovnih funkcij zbirke je njena odlika tudi uspešno poetično najdevanje umetniških prostorov med fizičnim in metafizičnim, torej brezčasno lebdenje med prej in potem, med tukaj in tam, v območju spomina, ki piše in ustvarja pesem. Antropocentričnost je zaradi močne vseprisotnosti narave diskretno postavljena v ozadje. Podobe ptic, letnih časov, rastlin in razgibano migotanje favne in flore pa nam v zbirki Selišča nehote odpirajo tudi problematiko zlorabljenega sveta drugih (in drugačnih) oblik življenja, čeprav na to nikjer ne opozori eksplicitno. V pesmi obalo očesati najdemo elemente apokaliptičnosti in ekologije, sama zbirka Selišča se odvija med Ameriko in Slovenijo, kar jo izpostavlja kot planetarno, umik ločil ter uporaba malih tiskanih črk pa ji dvigne tempo besedno-miselnega ritma in bralcu z užitkom omogoča branje celotne zbirke brez vmesnih »počivališč«. Specifične besede, ki jih v svoj pesniški svet s spretno kombinatoriko uvaja Kristina Kočan, so ravno tako vredne pozornosti in v kontekstu zbirke zaživijo avtonomno, »osvobojeno« življenje. Če izpostavimo samo naslovno besedo »selišča«, po kateri se imenuje tudi drugi del zbirke, lahko vidimo in slišimo, kako sveže, neobremenjeno in mnogopomensko zazveni.”

Slavnostno podelitev bo v četrtek 27. 10. 2022 ob 19. uri v dvorani Mestne knjižnice Kranj, kjer bodo podelili Jenkovo nagrado.

Vsem nominirancem, še posebej naši Kristini, iskreno čestitamo.

Podrobnosti »

Event Image

Razpis za imenovanje direktorja zavoda

Svet Zavoda za založniško in kulturno dejavnost Litera izdaja na podlagi 20. in 21 člena Statuta Zavoda za založniško in kulturni dejavnost Litera naslednji

 

                                   RAZPIS ZA IMENOVANJE DIREKTORJA ZAVODA

01. Izdajatelj razpisa: Zavod za založniško in kulturno dejavnost Litera, Gosposvetska c. 83, SI-2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: Zavod Litera)

02. Predmet razpisa: Kandidatura za direktorja zavoda z mandatno dobo petih (5) let.

03. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat: Stalno prebivališče v RS; državljan RS; vsaj visokošolska izobrazba; vsaj 10 leta delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih s področja delovanja zavoda Litera; izkazane organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti v kulturnih institucijah oz. v izvajanju kulturnih projektov; aktivno znanje slovenskega jezika; izdelana vizija razvoja zavoda

04. Objava razpisa: Razpis se objavi na spletni strani http://www.zalozba-litera.org Datum objave 20. 4. 2022 Vsebina pisne kandidature: Pisna kandidatura obsega osebne podatke kandidata (ime, priimek, matična številka, davčna številka, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, drugi podatki); dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 3. točke tega razpisa ter druga zahtevana dokazila v skladu z razpisnim obrazcem. Pisna kandidatura se izpolni na za to predpisanem obrazcu. Nepopolne vloge bo svet zavoda zavrgel in jih vrnil pošiljateljem.

06. Rok za prijavo: Kandidati se lahko prijavijo na razpis v roku osem (8) dni od objave razpisa na spletni strani navedeni v 4. točki tega razpisa.

07. Naslov za pošiljanje kandidatur: Kandidati naj pošljejo prijavo s prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko na naslov: Zavod Litera, Gosposvetska, SI-2000 Maribor, s pripisom: »Ne odpiraj – RAZPIS ZA DIREKTORJA ZAVODA«.

8. Obvestilo o izidu razpisa: Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni po zaključku razpisa. 10. Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo med ponedeljkom in petkom od 09.00 do 12.00 ure na telefonsko številko: 041 398 916 ali po elektronski pošti: tajnistvo.litera@gmail.com

Podrobnosti »

Event Image

LITERARNI NATEČAJ ZALOŽBE LITERA ZA NAJBOLJŠI ROMAN

LITERARNI NATEČAJ ZALOŽBE LITERA ZA NAJBOLJŠI ROMAN

Založba Litera ob svoji dvajsetletnici delovanja razpisuje javni natečaj za nagrado novo obzorje za najboljši slovenski roman v vrednosti 12.000,00 EUR. Nagrada vključuje honorar za izid nagrajenega romana pri založbi Litera v letu 2023.

Avtorji/-ice lahko sodelujejo s svojim avtorskim, še neobjavljenim romanom v slovenskem jeziku, ki ne obsega manj kot 7 avtorskih pol in več kot 15 avtorskih pol, pri čemer šteje ena avtorska pola 30.000 znakov s presledki. Natečaj vključuje tudi žanr kriminalke.

Svoja dela naj sodelujoči/-e pošljejo v tiskani obliki na naslov: Založba Litera, Gosposvetska c. 83, 2000 Maribor (s pripisom Za natečaj novo obzorje)  najpozneje do 15. 9. 2022. V e-obliki naj sodelujoči/-e pošljejo dela na e-naslov
natecaj.litera@gmail.com.

Komisija, ki jo sestavljajo dr. Alojzija Zupan Sosič, mag. Gabriela Babnik in Aljaž Krivec, bo izbrala peterico najboljših del in razglasila prejemnika/-ico nagrade novo obzorje najpozneje do 15. 11. 2022. Ostala štiri dela bo založba Litera odkupila za izid v letu 2023. Komisija si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli nobenemu od prispelih del.

Podrobnosti »

Event Image

Obvestilo o odsotnosti

24. 06. 2021 00:00:00 Maribor

Pozdravljeni,

kolektiv založbe Litera bo od 24. 6. do vključno 5. 7. 2021 na kolektivnem dopustu. Naročila, oddana preko e-maila ali spletne knjigarne, bodo odposlana ob povratku v pisarno.
Želimo vam lep začetek poletja in vas lepo pozdravljamo,

ekipa Litere

Podrobnosti »

Event Image

VIRTUALNI LITERALNI VEČER

13. 05. 2021 00:00:00 Na spletu

Vabljeni na spletno predstavitev knjige CAJHN, avtorja Vasje Jagra, ki bo v četrtek, 13.05.2021, ob 19:00 na Youtube kanalu knjižnice Ivana Potrča Ptuj.

Podrobnosti »

Event Image

Kresnikovih deset finalistov

5. 05. 2021 00:00:00 Na spletu

Čestitke avtorjem za nominacijo! Bravo Tomo Podstenšek! Bravo Borut Golob! 

Ponosni na celoten Literin letnik 2020.

Podrobnosti »

Event Image

SEJEM S KAVČA

23. 04. 2021 00:00:00 Na spletu

Ponavadi lahko knjige na kavču berete, tokrat pa jih boste lahko s kavča tudi kupili. 

Vabimo vas, da si ogledate ponudbo, ki bo na voljo na spletni www.sejemskavca.si.

Hkrati pa vas vabimo, da si na naši spletni strani ogledate celoten program in si zagovite 30% popust pri nakupu.

Podrobnosti »

Event Image

PREDSTAVITEV KNJIGE KONSTRUKT d.b.o

15. 04. 2021 00:00:00 Na spletu

Vabljeni na spletno predstavitev knjige Konstrukt d.bo., avtorice Lune J. Šribar. 

Predstavitev bo potekala preko spletnega portala ZOOM.

Podrobnosti »

Event Image

OTROCI USTVARJAJO PO KNJIGI ŽUŽKOSMATI

23. 03. 2021 00:00:00 Slovenska Bistrica

Otroci iz vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica so ustvarjali po knjigi Žužkosmati. Pod vodstvom vzgojiteljice Barbare Frank so nastali čudoviti izdelki predšolske skupine.

Podrobnosti »

Event Image

PREDSTAVITEV KNJIGE NOVA BUTALSKA ČITANKA

11. 02. 2021 18:00:00 Na spletu

Vabljeni k spremljanju predstavitve knjige Vinka Moderndorferja Nova butalska čitanka: poučne zgodbe iz Butal.

Knjigo bosta predstvila avtor in Tina Podgornik. Dogodek oblikujeta Založba Litera Maribor in Goriška knjižnica.

Povezava na dogodek preko platforme Zoom bo aktivna na dan predstavitve. Posnetek bo na profilu Goriške knjižnice na voljo 

še en teden dni po dogodku. 

Predstavitev bo v četrtek, 11.02.2021, ob 18:00.

Vabljeni k ogledu.

Podrobnosti »

Event Image

Spletna predstavitev knjige Mongolske pege

7. 01. 2021 18:00:00 Na spletu

V četrtek, 7. januarja 2021, ob 18. uri vas vabimo k spremljanju predstavitve knjige Zorana Predina Mongolske pege. Z nami bosta avtor Zoran Predin in urednik Orlando Uršič. Ogledati si jo bo mogoče v živo preko Zoom povezave, ki mogoča prost dostop do dogodka – TUKAJ. Aktivna bo v četrtek, 7. januarja 2020, v času med 17.50 in 19.15. Ogled dogodka bo na Facebook profilu Goriške knjižnice možen še teden dni po srečanju v živo na Zoomu. Dogodek sooblikujeta Založba Litera Maribor in Goriška knjižica. Prijazno vabljeni k ogledu. Več podrobnosti najdete na spletni strani Goriške knjižnice: https://www.gkfb.si/.../1432-predstavitev-knjige-zorana...

Podrobnosti »

Event Image

Voščilo 2021

1. 01. 2021 00:00:00 Maribor

V novem letu vam želimo zanimive izkušnje, izjemne dosežke in veliko dobrih knjig. Srečno 2021! Vam želi založba Litera

Podrobnosti »

Event Image

36. Slovenski knjižni sejem

23. 11. 2020 12:00:00 Maribor

Spoštovani obiskovalci 36. Slovenskega knjižnega sejma, letos narazen ... pa vendar skupaj. Vabimo vas, da pobrskate med knjigami založbe Litera in izkoristite 30 - 70% popust na vse naše izdaje. V času sejma poštnino častimo mi, knjige pa vam tudi zavijemo in jih vašim najdražjim pošljemo kot darilo. Obilo prijetnega branja vam želi založba Litera

Podrobnosti »

Event Image

Posebna novica

13. 10. 2020 10:00:00 Maribor

V želji, da bi se čimbolj približali našim bralcem v teh negotovih časih, smo vam na naši spletni strani omogočili tudi plačilo s kartico. Ne pozabite tudi na brezplačno poštnino pri nakupu nad 20€. Veselo nakupovanje!

Podrobnosti »

Event Image

Tretji zmenek ob knjigi v petek, 2.10.2020

2. 10. 2020 18:00:00 Društvo slovenskih pisateljev

Sklop pogovorov ob knjigi zaključujemo v družbi pisateljice, filozofinje in publicistke Mojce Kumerdej, avtorice večkrat nagrajenega filozofsko-zgodovinskega romana Kronosova žetev ter glasbenika, kantavtorja in pesnika Zorana Predina, ki je pravkar izdal svoj romaneskni prvenec Mongolske pege. Vas zanima, kaj zanima pisateljico o pisatelju in glasbeniku? Brez posrednika in moderatorja? Brez vnaprej določene teme pogovora? Vljudno vabljeni, v petek, 2.10.2020, ob 18. uri na Vrtu Lili Novy, da se skupaj podamo na zmenek ob knjigi na malo drugačen način. Obe knjigarni, Litera in Beletrina, se nam pridružita s svojim izborom knjig. Vas zanima, bosta pripravili za vas? Odkrijte skupaj z nami. V primeru slabega vremena se bo dogodek odvil v prostorih DSP, Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana. Prost vstop.

Podrobnosti »

Event Image

LITERARNO OZVEZDJE: ZORAN PREDIN

1. 09. 2020 18:00:00 Knjižnica Kranj

V septembru je pri založbi Litera izšel prvi roman Zorana Predina, ki nosi naslov Mongolske pege. O romanu je pisatelj Goran Vojnović zapisal: »Zoran Predin nikdar, ne kot pesnik ne kot pisatelj, ni hotel biti smrtno resen in če bi moral opisati slog njegovega romana, bi rekel, da gre za žlahtno ironijo.« O pisanju romanesknega prvenca se bo z avtorjem pogovarjal urednik in direktor založbe Litera Orlando Uršič. Organizator: Založba Litera Obisk dogodka je brezplačen. Število obiskovalcev je omejeno zaradi varnostnih ukrepov. Brezplačno vstopnico si zagotovite pri pultu za informacije v pritličju knjižnice Globus. Vstopnice je mogoče rezervirati na telefonski številki 04 201 35 55/66. četrtek, 1. 10., ob 18.00, dvorana

Podrobnosti »

Event Image


Stran 1 od 18