Brezplačna dostava za vsa naročila

Založba Litera

Študentsko založbo Litera sta ustanovila ŠOUM in ŠKD ŠOUM novembra 2001 z namenom osvežiti slovenski in mednarodni založniški prostor, kar Literi uspeva s številnimi izdajami kvalitetne izvirne in prevodne literature, z esejistiko, otroškimi, zgodovinskimi in znanstvenoraziskovalnimi knjigami.

Poslanstvo

Bogatiti slovenski prostor z vrhunsko izvirno in prevodno literaturo za vse starosti in s tem povečevati kulturni, civilno-družbeni in duhovni kapital Slovencev.

Vizija

Z izdajanjem visoko kvalitetnih knjig za vse starostne skupine ter z odgovornim odnosom do svojega notranjega, družbenega, socialnega in ekonomskega okolja ter z odgovornim jasnim in preglednim načinom delovanja (p)ostati ugledna in zaupanja vredna založba.

Založba Litera predstavlja pomemben založniški dejavnik pri ohranjanju kontinuitete in kakovosti na področju izvirnih in prevodnih leposlovnih del, pa tudi humanistike. Program je vrhunski, obsežen in vključuje raznovrstne žanre ter širok razpon različnih avtorskih poetik. S svojo programsko usmerjenostjo skrbi tako za izdajo literature z lokalnega, regijskega območja, pa tudi del s širšega slovenskega območja. S svojo programsko usmerjenostjo izkazuje tudi poseben posluh za mlade, še ne uveljavljene avtorje in prevajalce. Vse knjige Litera učinkovito in usmerjeno predstavlja v javnosti, izvajajo se promocije slovenskih avtorjev in njihovih literarnih del, prav tako pa so Literine knjige odlično sprejete tako v bralski kot tudi v strokovni in medijski javnosti.

Kot programsko sofinancirana založba s strani Javne agencije za knjigo (JAK) ima Litera priznan status izvajalca knjižnih programov v javnem interesu in sodi med pet največjih založb v Sloveniji po številu izdanih naslovov izvirnega slovenskega leposlovja letno, hkrati pa je to vodilna založba v celotni vzhodnoslovenski regiji. V letu 2013 ji je Ministrstvo za kulturo RS podelila tudi status kulturne institucije v javnem interesu na področju kulture.

Na leto izide okrog 25 naslovov knjig, v času svojega delovanja pa je Litera prejela številne literarne nagrade in nominacije.

Nagrajene knjige Študentske založbe Litera:

Nominacije za knjige Študentske založbe Litera

Svojevrstno potrditev, da Litera izdaja kvalitetno literarno branje, ki je priporočljivo tudi za srednješolce, so dale tudi strokovne komisije, ki so 2 knjigi uvrstili v maturitetno branje za esej pri slovenskem jeziku:

Srednješolci pa so za Cankarjevo priznanje prebirali tudi naslednje Literine knjige:

Ob izdajanju knjig pa Litera izvaja tudi kulturne dejavnosti, povezane s knjigo, ki pripomorejo tudi h kulturi vzgoje in izobraževanja, predvsem preko organizacije literarnih delavnic in literarnih srečanj s pisatelji, ki so za uporabnike popolnoma brezplačne.

Od leta 2003 do 2005 je Litera soorganizirala tradicionalna Herbersteinsko – Literina srečanja slovenskih književnikov, kjer ob prijetnem in sproščenem vzdušju v nekaj dneh združi kvalitetne okrogle mize, literarna branja, koncerte, gledališke predstave ter druženja avtorjev in laične javnosti. Leta 2006 je vsebine tega festivala prenesla v Slovensko Bistrico, kjer je z skupaj z Zavodom za kulturo Slovenska bistrica in MC K.Reš do leta 2008 organizira Bistriški književni festival. Od leta 2009 Litera organizira festival Spogledi.

Univerzitetno mesto Maribor je kulturna metropola severovzhodne Slovenije in Litera želi prispevati k nadaljnjemu ohranjanju in krepitvi tega značaja mesta, ki je po vstopu v Evropsko unijo bistvenega pomena za ohranjanje slovenske kulturne in narodne samobitnosti.