Brezplačna dostava za vsa naročila

KNJIGA DR. BREDE MULEC URADNIKI NISO ANGELI, DISCIPLINSKI POSTOPKI SKOZI STOLETJE

V sozaložništvu založb Lex localis in Litere je te dni izšla knjiga doc. dr. Brede Mulec Uradniki niso angeli, Disciplinski postopki skozi stoletje. Čeprav žanrsko knjiga sodi med znanstveno literaturo in je pomemben prispevek za preučevanje zgodovine uradništva skozi stoletje in je kot taka tudi nujno študijsko gradivo, pa je zaradi sloga pisanja lahko zanimiva tudi za širšo javnost.

Vsako poglavje v knjigi se uvaja z literarno obogatenim zapisom iz zgodovine, ki temeljijo na arhivskih virih in časopisni dokumentacij in ilustrirajo razvoj uradništva na tleh današnje Slovenije skozi vse različne državne tvorbe, SHS, Kraljevine Jugoslavije, SFRJdo samostojne države Slovenije. Na tej osnovi avtorica skozi znanstveno analizo in metodo znanstvenega raziskovanja gradi zaključek, da se nekateri problemi v uradništvu v stotih letih niso veliko spremenili in da se le v nekoliko drugačni obliki pojavljajo tudi danes. Hkrati skozi svojo analizo podaja ugotovitve, zakaj so spremembe v uradniškem sistemu tako počasne in da zaradi rigidnosti sistema tudi z digitalizacijo ne smemo imeti prevelikih pričakovanj.

V besedilu knjige se prepletajo analize in zgodbe o vstopnih pogojih za uradniško službo, o uradništvu kot poklicu, ki so si ga skozi zgodovino zaradi položaja in ugleda mnogi želeli, pa tudi danes je še precej zaželen. Sicer ta služba ne prinaša veliko denarja, vendar je zagotovljena precej stalna in stabilna zaposlitev. Avtorica se ukvarja s korupcijo med uradništvom, predvsem niza zanimive primere podkupovanja v vrstah uradništva. Razkrivanje tajnih podatkov je bilo vznemirljivo in hkrati nedopustno početje že sto let nazaj nazaj in v knjigi lahko preberemo praske iz preteklosti in refleksijo v današnjem času. In seveda večna tema korupcije, tudi ta je v uradništvu prisotna od nekdaj: koliko primerov korupcije pa je v javni upravi odkrite danes in koliko jo je sankcionirane? Delo uradnikov so ocenjevali že daleč v preteklosti, ocenjujejo jih tudi danes. Avtorica se sprašuje, ali je med več kot 100 tisoč uslužbencev javne uprave, ki jih nadrejeni ocenjujejo z oceno odlično, res toliko odličnih posameznikov ali pa je nekaj narobe s samim sistemom ocenjevanja? Imamo v Sloveniji res zgolj odlične uradnike in uradništvo? Ali je mogoče, da bi bil dandanes uradnik zaradi slabega dela sploh izgubil službo? In kakšna je in kakšna naj bo podoba uradnika na delovnem mestu in tudi zunaj njega? Javni uslužbenci so za razliko od funkcionarjev relativno javne osebe in kako daleč se lahko poseže v njihovo zasebno sfero? In končno: avtorica tudi skozi svetovno literarno klasiko razmišlja o precej prisotnih stereotipih, da so uredniki neprijazni, leni, skorumpirani.

V recenziji h knjigi je izredni profesor dr. Gorazd Trpin med drugimi zapisal: "Knjiga temelji na izvirnih spoznanjih avtorice, ki je pri svojem delu uporabila različne znanstvene metode, pri katerih seveda ne gre spregledati metode zgodovinske analize. Monografija bo našla pozornega bralca v akademski in strokovni javnosti, saj je kot temeljno delo odlična podlaga za nadaljnja raziskovanja. Delo je zelo zanimivo za raziskovalno sfero in za tiste bralce, ki se s take vrste vprašanji ukvarjajo poklicno, hkrati pa tudi zakonodajalca, saj ponuja odgovore na mnoga aktualna vprašanja, ki so predmet regulative."

Izr. prof. dr. Janez Čebulj pa pravi: "Monografija dr. Brede Mulec z naslovom Uradniki niso angeli: disciplinski postopki skozi stoletje ponuja poglobljena spoznanja, ki temeljijo na metodi zgodovinske analize položaja uradnikov v Kraljevini SHS in Kraljevini Jugoslaviji. Analiza personalnih map tedanjih državnih uradnikov je avtorico pripeljala do zanimivih, predvsem pa izvirnih ugotovitev o, kot bi to označili z današnjim kategorialnim aparatom, socialnem položaju in integriteti tedanjih uradnikov, o oblikah kršitve integritete in nezdružljivosti opravljanja uradniškega poklica z določenimi oblikami ravnanja in vedenja."

Bogata literatura in viri kažejo na avtoričino temeljito študijo zgodovine uradništva in hkrati veliko poznavanje te problematike, s katero se dr. Breda Mulec sicer ukvarja znanstveno in pedagoško kot predavateljica različnih predmetov javne uprave ter profesionalno kot zaposlena na različnih položajih v javni upravi.