Brezplačna dostava za vsa naročila

Logos - simbol in mit

Avtor: Matejka Grgič

Zbirka:NOVA ZNAMENJA - humanistična zbirka

Raziskava, ena redkih na to temo pri nas, je razdeljena na tri dele. V prvem, uvodnem delu so postavljena izhodišča opravljenih raziskav: vprašanje semiotike, vprašanje periodizacije poznoantičnih in zgodnjesrednjeveških šol ter vprašanje epistemologij jezikoslovja v istem obdobju. V drugem, osrednjem delu, so obravnavani nekateri izbrani avtorji in njihovi opusi. Tretji, zadnji del, predstavlja sklep in sintezo obravnavanih tem.

Sorodne knjige


Book Image

HIŠA NA NABREŽJU

Book Image

Žrtvovanje resnice

Book Image

Medpotja filozofije in kulture

Book Image

NAZAJ K OBLIKOVANJU