Knjižni klub: Prijava Registracija
  • Želim prejemati novice
  • Litera na Facebook - u
  •    
  •       
  •       


Knjižne zbirke

PIRAMIDA - zbirka sodobnega slovenskega leposlovja
Piramida je knjižna zbirka izvirnega sodobnega slovenskega leposlovja, v kateri objavljajo tako uveljavljena literarna imena, ki so oblikovala podobo slovenskega literarnega sveta v prejšnjih desetletjih, kot tudi mlajši avtorji, ki skušajo prodreti v slovenski literarni prostor s svojimi literarnimi deli, ki vnašajo na literarno prizorišče barvitost, svežino in nove perspektive. V zbirki Piramida se sodobni slovenski avtorji v svojih delih »soočajo« z aktualnimi estetskimi, etičnimi in spoznavnimi temelji časa, v katerem živijo. Kombinacija uglednih in prihajajočih ponuja nekak presek, pregled sodobne slovenske književne prozne produkcije. Urednik Orlando Uršič.

BABILON - zbirka svetovne sodobne proze
Knjižna zbirka Babilon vsako leto postreže s štirimi do petimi knjigami vrhunske proze z različnih duhovnih in geografskih koordinat. Avtorje, ki so postali že moderni klasiki, v slovenskem prostoru pa še niso pustili pravih sledi, predstavljamo z avtorskimi izbori v Čitankah. Za izbore se odločamo tudi pri prenašanju nacionalnih literatur, ki jih je naš prostor doslej pretežno prezrl (recimo sodobna japonska proza). Sodobniki Babilona niso zmeraj “zadnja izmena” – merilo izbora je namreč literarna kakovost, ki je že in še bo preživela aktualne trende in druge minljivosti. Urednica Tanja Petrič.

NOVA ZNAMENJA - humanistična zbirka
Ena osrednjih humanističnih zbirk na Slovenskem. Ob poeziji in krajših proznih delih prinaša zbirka predvsem dela sodobne domače in tuje filozofske, sociološke in »alternativne« misli, s posebnim poudarkom na temeljnih problemih današnjega postmetafizičnega časa in dehumaniziranega človeka v njem. Poleg tega se zbirka posveča tudi sodobni esejistiki kot tisti literarni zvrsti, ki zaradi svoje hibridnosti omogoča različnim avtorjem osvetliti različne problematike na zelo različne, individualne načine in ki je zato danes vse bolj brana.

MLADEŽ - zbirka za otroke Urednik Orlando Uršič.

POSEBNE IZDAJE

V posebne izdaje so uvrščene knjige, ki bi jih težko uvrstili v katerokoli določeno zbirko Založbe Litera, kar pa nikakor ne pomeni, da zaostajajo po kvaliteti, inovativnosti ali kateri drugi lastnosti. Izloča jih predvsem zvrstna opredelitevt (dramatika, avtobiografija, prevodna poezija,...). Urednik Orlando Uršič.

STAREJŠE IZDAJE

V to zbirko smo uvrstili predvsem knjige, ki jih ne uvrščamo v nobeno od ostalih zbirk in imajo letnico izida 2004 ali manj. Včasih so izhajale v zbirkah Litera, Mariborenzija ali pa čisto izven zbirk, zato nikakor ne gre za manj kvalitetno literaturo, ampak predvsem za začetne izdaje založbe.

SOZALOŽNIŠKI PROJEKTI

JUPITER - lahkotnejše branje

MARIBOR


  • Založba Litera • © 2011 - vse pravice pridržane