Knjižni klub: Prijava Registracija
  • Želim prejemati novice
  • Litera na Facebook - u
  •    
  •       
  •       Alojzija Zupan Sosič
TEORIJA PRIPOVEDI

Zbirka : POSEBNE IZDAJE

Znanstvena monografija Teorija pripovedi Alojzije Zupan Sosič je temeljno delo s področja literarne vede, kakršno smo na Slovenskem do zdaj pogrešali, saj združuje tako pregled glavnih konceptov, ki so v rabi pri analizi in interpretaciji pripovedi, kot tudi prikaz metodoloških usmeritev, v okviru katerih so se ti koncepti razvili. Avtoricaje svoje delo zasnovala kot sintezo dolgoletnega proučevanja klasične in postklasičnenaratologije, pri čemer je upoštevala ključna in najnovejša spoznanja tujih teoretikov,preverjala njihovo prisotnost v slovenski literarni vedi, jih v številnih primerih predstavilakot prva in jih dograjevala z lastnim kritičnim premislekom, ki ga je povezala spresojo o aplikativnosti in uporabnosti nekaterih kategorij. Posamezna poglavja so v ta namen dopolnjena z zglednimi primeri analiz romanesknih odlomkov. Knjiga je bila nominirana za priznanje Antona Ocvirka za najboljšo komparativistično monografijo 2018.

Redna cena: 29,90
Klubska cena: 20,93 (Včlani se)
  • Založba Litera • © 2011 - vse pravice pridržane