Knjižni klub: Prijava Registracija
  • Želim prejemati novice
  • Litera na Facebook - u
  •    
  •       
  •       Alenka Valh Lopert
MED KNJIŽNIM IN NEKNJIŽNIM NA RADIJSKIH VALOVIH V MARIBORU

Zbirka : POSEBNE IZDAJE

Avtorica je v svoji monografiji Med knjižnim in neknjižnim na radijskih valovih v Mariboru dokumentirano predstavila obstoječo jezikovno kulturo in odstopanja od zborne izreke v javnem govoru na komercialnem in nacionalnem radiu, na osnovi česar je sleherno poglavje zaključila s sintezo, ki z dodanim komentarjem prikazuje temeljne ugotovitve. Dejstvo je, da je v slovenskem prostoru zelo malo jezikovnih analiz medijskega govora, primerjalnih med nacionalnim in komercialnim radiem pa sploh. Rezultati monografije torej z natančno analizo nekaterih segmentov zapolnjujejo ta prazni prostor in po eni strani postavljajo pomembna metodološka in vsebinska izhodišča za nadaljnje raziskave, po drugi strani pa so spoznanja zanimiva za radijski medij sam, saj opozarjajo na ustreznost besedil glede na normo slovenskega jezika, hkrati pa se ugotavlja, da imajo mediji pomembno vlogo tudi pri njenem spreminjanju. Alenka Valh Lopert je z delnimi sistematičnimi analizami različnih prvin radijskega govora potrdila njegovo večplastnost kot izraz potrebe po identifikaciji z govorom okolja, to še posebej velja za komercialni, v nekoliko manjši meri tudi nacionalni radio. (Red.prof.dr. Irena Stramljič Breznik)

Redna cena: 19,90
Klubska cena: 8,00 (Včlani se)
  • Založba Litera • © 2011 - vse pravice pridržane