Knjižni klub: Prijava Registracija
  • Želim prejemati novice
  • Litera na Facebook - u
  •    
  •       
  •       Alojzija Zupan Sosič
ROBOVI MREŽE, ROBOVI JAZA

Zbirka : POSEBNE IZDAJE

(SODOBNI SLOVENSKI ROMAN) Knjiga Alojzije Zupan Sosič z naslovom Robovi mreže, robovi jaza predstavlja najnovejši slovenski roman (1990 do 2005). Sestavlja jo deset študij, dve uvodni poglavji, Povzetek, poglavje Viri in Literatura (Bibliografija) in Imensko kazalo. V knjigi so vključene naslednje študije: Poti k romanu; Potovati, potovati – najnovejši potopisni slovenski roman; Kriminalkina uganka; Fantastika in sodobni slovenski roman; Pravljični roman in roman s pravljičnimi značilnostmi; Ptiči, hrošči in androidi v smaragdnem mestu – sodobni slovenski antiutopični roman; Žensko in ptičje na literarnem otoku Berte Bojetu; Tradicionalno in sodobno v Boštjanovem letu Florjana Lipuša; Spolna identiteta in sodobni slovenski roman ter Homoerotika v najnovejšem slovenskem romanu. V omenjenih razpravah se avtorica pri obravnavi romanov v literarnozgodovinskih analizah osredotoča (tudi) na poetološko-interpretativni prikaz prepleta in modificiranja žanrskih struktur, kjer se opira na sodobno (svetovno in slovensko) razpravljalno zaledje o romanu (npr. post/strukturalizem, recepcijsko estetiko, novi historicizem, ženske študije…). Izbrane romane primerja s sočasnimi in predhodnimi romanesknimi besedili. Monografijo uvaja poglavje Bralno vodilo, celotno problematiko pa napoveduje in sintetizira uvodno poglavje z naslovom Najnovejši slovenski roman (2000 do 2005), v katerem je podan tudi splošni oris slovenskega romana v zadnjih petnajstih letih. Celotna monografija se ukvarja z različnimi romani (okrog petdeset reprezentativnih besedil, vključeni v primerjalni kontekst številnih romanov), tako da sintetizira svoje izsledke v tematski, žanrski, metodološki in duhovnozgodovinski pestrosti.

Redna cena: 16,00
Klubska cena: 5,00 (Včlani se)
Razprodano
  • Založba Litera • © 2011 - vse pravice pridržane