Brezplačna dostava za vsa naročila

Na Besedni postaji Alojzija Zupan Sosič, Teorija pripovedi (Litera, 2017)

8. 11. 2017 17:00:00 Modra soba, 5. nadstropje Filozofske fakultete v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Vsi radi pripovedujemo, poslušamo, gledamo ali beremo različne pripovedi. Da bi jih lažje brali, razumeli in razlagali, lahko pa tudi pripovedovali in pisali, bo poskrbela znanstvena monografija Teorija pripovedi (založba Litera) avtorice Alojzije Zupan Sosič, redne profesorice na Oddelku za slovenistiko FF v Ljubljani. Njena knjiga je zasnovana kot križanec med znanstveno monografijo, strokovnim priročnikom in geslovnikom, združuje pa pregled glavnih konceptov, ki so v rabi pri analizi in interpretaciji pripovedi, kot tudi prikaz metodoloških usmeritev, znotraj katerih so se ti koncepti razvili. Kako je knjiga urejena in kaj vse še ponuja, pa boste izvedeli na pogovoru z avtorico. Z njo se bo pogovarjala Darja Pavlič. Vabljeni!