Brezplačna dostava za vsa naročila

Slovesna predstavitev nove knjige dr. Petra Čeferina

19. 05. 2016 19:00:00 Antiq Palace Hotel, Gosposka ulica 10, Ljubljana

Vljudno vabimo na slovesno predstavitev nove knjige odvetnika dr. Petra Čeferina. Knjiga nosi naslov ODVETNIŠTVO NA SLOVENSKEM (od Habsburške monarhije do neodvisne države). Dr. Čeferin je sklenil napisati knjigo, dostopno vsem bralcem, ki jih zanima odvetništvo na Slovenskem. Gre namreč za odvetništvo (začenši z Odvetniško zbornico Kranjsko, ki je bila ustanovljena z Odvetniškim redom leta 1868), ki je neodvisno in samostojno že skoraj 150 let, in ki je odigralo pomembno vlogo v zgodovini našega naroda. Tako v borbi za uveljavitev slovenskega jezika in dvig narodove zavesti, kakor tudi pri uveljavljanju vladavine prava, v političnem življenju na splošno in na mnogih drugih področjih. Tudi v procesu mednarodnega priznanja neodvisne države Slovenije. Podlaga za knjigo sta njegova doktorska disertacija in zapiski, ki so nastali pri večletnem pregledovanju arhiva Odvetniške zbornice Slovenije za obdobje od leta 1850 do danes. Pri tem je kot raziskovalec večino tega arhiva videl prvi. Z avtorjem se bo pogovarjala predsednica Ljubljanskega območnega zbora OZS, Alenka Košorok Humar. Vabljeni!