Brezplačna dostava za vsa naročila

Bomo preživeli leto 2015?

27. 11. 2014 13:00:00 Cankarjev dom

SOGOVORNIKI: Urban Vouk (Literatura), Mitja Čander (Beletrina), Orlando Uršič(Litera), Aleš Novak (JAK) Ste preživeli usodno triletno obdobje 2010 -2013? Slovensko knjižno založništvo se je v tem obdobju namesto s problemi produkcije spopadalo s posledicami nižanja javne podpore, z zastoji pri objavi in operativni izvedbi razpisov, ukinitvijo ministrstva za kulturo ter skorajšnjo ukinitvijo Javne agencije za knjigo. Na področje knjige, ki je v Sloveniji v večjem delu vezano na javna sredstva, manjši zastoji in manjša nižanja sredstev nimajo pretiranega vpliva. Če pa zastoj traja več kot eno leto in če nižanje javnih sredstev narašča, se to resno pozna na ravni produkcije in dokazano deluje usodno. Kar nekaj slovenskih založb tega obdobja ni preživelo, število naslovov zahtevnih knjig je upadlo in še upada, knjižnice pa razpolagajo z vse manjšimi sredstvi za nabavo knjig. Leto 2015 naj bi prineslo 15 mio EUR manj za področje kulture v slovenskem proračunu. Kako bo to vplivalo na področje knjige, kamor poleg založb z zahtevnim knjižnim programom sodijo še knjižnice, knjigarne, pisatelji, pesniki, književni prevajalci in nenazadnje tudi bralci? O tem se bodo pogovarjali uredniki treh reprezentativnih založb, ki skrbijo za izdajanje zahtevni knjig in direktor Javne agencije za knjigo RS.