Brezplačna dostava za vsa naročila

Ime mi je Sarajevo

Avtor: Adriana Kuči

Zbirka:PIRAMIDA - zbirka sodobnega slovenskega leposlovja

Družbeni, vojni, psihološki, ljubezenski in še katere vrste roman Ime mi je Sarajevo, ki ga je avtorica napisala v slovenskem jeziku, nosi svojo srž že v naslovu. V mestu, ki je slovelo in znova slovi po posebnem vzdušju domacˇnosti in hkrati uglajenosti, po preprostosti, a hkrati skrivnostnosti, živi Lana, ki je postala »Lane«. Lani je šestnajst let – je v obdobju, ko se posameznica išcˇe, spaja z družbo in razdvaja od nje, raziskuje novo in zapušcˇa prejšnje, se cˇustveno oddaljuje od staršev in doživlja prve ljubezenske izkušnje. Vse to pa kmalu v svoj primež vklene vojna; vojna, ki se je uradno koncˇala leta 1995, a še danes odmeva v tistih, ki so jo preživeli, v zemlji, prepojeni s krvjo, in v ruševinah stvarnega in duhovnega, ki jih je povzročila. Roman se razvija v treh cˇasovnih tokovih: v sedanjosti, ki sega od poletja 2019 do aktualnega cˇasa, v preteklosti, ki tecˇe vzporedno oziroma menjaje se s sedanjostjo in zajema cˇas od junakinjinega mladostništva do zgodnje odraslosti, dokler se skupaj s prostorom naposled ne združi s sedanjostjo, ter v cˇasu, ki se ne podreja koledarju, temvecˇ razkriva in psihološko utemeljuje Lano kot osebo, žensko, hcˇerko, partnerico, prijateljico ter nam odstira vpogled v njeno duševnost, misli, želje, travme, njen pogled nase in na svet okoli sebe. Prostorsko prevladujeta Maribor in Sarajevo; toda naslov nam nedvoumno pove, katero mesto je za vedno – srecˇno in nesrecˇno, nežno in grobo – zaznamovalo prvoosebno pripovedovalko.

Sorodne knjige


Book Image

LISIČJA VSTOPNICA

Book Image

PRISTANEK NA KUKAVIČJE JAJCE

Book Image

POKRAJINA VRTNIC

Book Image

BAMBI