• Želim prejemati novice
  • Litera na Facebook - u
  •    
  •       
  •       Aljoša Harlamov
BILDUNGS ROMAN

Zbirka : PIRAMIDA - zbirka sodobnega slovenskega leposlovja

Bildungsroman Aljoše Harlamova je roman o morda najpomembnejšem obdobju v življenju posameznika, o času preloma iz mladostništva v odraslost, o času, v katerem naj bi iz nastavkov, ki se razvijejo zamlada, nastalo nekaj. Posebna pozornost pa je namenjena odvisnosti tega nekaj od vsakokratnih družbenih okoliščin, v katere je odraščanje postavljeno, ali pa celo določeno z njimi. Posameznikov »duh« nikakor ni v stekleno posodo zaprta žuželka, ki bi lahko v izoliranem okolju razvila od vsega neodvisne potenciale. Na to dejstvo nakazuje že način, kako je roman napisan. Protagonist ima v romanu dokaj pasivno vlogo, svojo pot skozi roman odraščanja ni zastavil zato, da bi nam anekdotično predstavil svojo dosedanjo izkušnjo življenja, ampak moramo le-to rekonstruirati iz kontekstov, v katerih se je odvijalo njegovo odraščanje in ki so sicer predstavljeni nazorno in natančno, a povečinoma preko perspektive »drugih«. Harlamova odlikuje izpiljen in natančen jezik, pripovedovanje poteka počasi in z občutkom za podrobnosti, posamezni liki, s katerimi je živel mladostno sosedstvo duha, so predstavljeni v značilnih položajih, veliko pozornosti pa je namenjene predstavitvi njihovega odnosa do sveta, načina razmišljanja in značilne govorice. Okolje, v katero je postavljeno človekovo življenje in s tem tudi protagonistovo odraščanje, pa je seveda dvojno, intimno in širše družbeno. Kakor je intimno življenje izrisano z natančnimi in detajliranimi prizori iz vsakdanjega življenja, tako je družbeno političnemu kontekstu odmerjen znaten delež refleksije. Bildungsroman nasploh ni roman dejanja, ampak prej refleksije. Roman spremlja tri dni v življenju mladeniča, ki študira v večjem mestu, izvira pa iz manjšega kraja, dobri dve uri in pol oddaljenega z vlakom, in izriše temeljne bivanjske položaje, v katerih se tak nekdo znajdeva. Ta raven pa nudi samo ogrodje, na katero sta postavljeni pomembnejši, refleksivna in dramatska raven besedila. Robert Titan Felix

Redna cena: 19,00
Spletna cena: 3,00
Akcijska cena: 3,00
  • Založba Litera • © 2011 - vse pravice pridržane