• Želim prejemati novice
  • Litera na Facebook - u
  •    
  •       
  •       Matejka Grgič
LOGOS - SIMBOL IN MIT

Zbirka : NOVA ZNAMENJA - humanistična zbirka

Raziskava, ena redkih na to temo pri nas, je razdeljena na tri dele. V prvem, uvodnem delu so postavljena izhodišča opravljenih raziskav: vprašanje semiotike, vprašanje periodizacije poznoantičnih in zgodnjesrednjeveških šol ter vprašanje epistemologij jezikoslovja v istem obdobju. V drugem, osrednjem delu, so obravnavani nekateri izbrani avtorji in njihovi opusi. Tretji, zadnji del, predstavlja sklep in sintezo obravnavanih tem.

Redna cena: 15,30
Spletna cena: 5,00
Akcijska cena: 5,00
  • Založba Litera • © 2011 - vse pravice pridržane