• Želim prejemati novice
  • Litera na Facebook - u
  •    
  •       
  •       


Litera

Dno nima dna

sreda, 13. december 2017 ob 18:00 , Muzej novejše zgodovine Celje

Muzej novejše zgodovine Celje vas v sredo, 13. decembra, ob 18. uri vabi na predzadnji letošnji večer v Muzejski kavarni, na predstavitev in pogovor o knjigi Zorana Predina, Dno nima dna.

Zoran Predin ni le uveljavljen glasbenik – kantavtor, tekstopisec in prvi mož legendarne slovenske rock skupine Lačni Franc, temveč se v zadnjih letih aktivneje ukvarja tudi s pisanjem in literaturo.

Dno nima dna je zbirka njegovih kolumen in kratkih zgodb, v katerih se avtobiografski momenti prepletajo s kritičnim in lucidnim opažanjem in opisovanjem sveta, v katerem živimo.

Tudi o tem se bo z avtorjem pogovarjal dr. Tone Kregar.

Prijazno vabljeni!

Na besedni postaji s Kazimirjem Kolarjem

sreda, 13. december 2017 ob 17:00 , Modra soba, 5. nadstropje Filozofske fakultete v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Kolarjev inovativen romaneskni prvenec Glas noči je razdeljen na štiri podobe in napreduje iz sedanjosti v preteklost. Vsaka podoba ima svoj stil pripovedovanja in predstavlja določeno življenjsko postajo burnega protagonistovega življenja.

Zgodbo pripoveduje 28-letni zgodovinar, obremenjen s psihozo. V celotni zgodbi romana ni nič izmišljenega. V njej se zrcali avtorjevo dejansko življenje in njegova fascinacija nad fenomenom psihoze.

Z avtorjem se bo pogovarjala prof. dr. Alojzija Zupan Sosič.

Vabljene-i.

OD PRVE DO ZADNJE STRANI

sreda, 29. november 2017 ob 18:00 , Knjigarna Konzorcij, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana

Vljudno vas vabimo, da utonete v kaotični romaneskni svet Muanisa Sinanovića. Njegov prozni prvenec, roman z naslovom Anastrofa (Založba Litera), je postmoderna norija, ki se dogaja pod in nad Balkanom, v nedoločljivem času in nagovarja sodobno slovensko literaturo ter ji prinaša nekaj novega in svežega.

Z avtorjem se bo pogovarjal Jernej Terseglav

Literarna postaja z Jožetom Snojem

torek, 14. november 2017 ob 18:00 , Salon uporabnih umetnosti, Maribor

Novembrski gost literarne postaje bo Jože Snoj, ki bo premierno predstavil svojo zadnjo knjigo Re kapitualacije prav v rodnem Mariboru. O čem teče, vijuga, skače, preskakuje naprej in nazaj, zastaja in pohiteva osnovna zgodba v romanu, zapisanem v prvi osebi se bo z avtorjem pogovarjal Orlando Uršič.

Vljudno vabljeni!

Literarni večer s Štefanom Kardošem

četrtek, 09. november 2017 ob 18:00 , Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož

Za avtorjem se bo pogovarjal urednik založbe Litera Orlando Uršič. Predstavila bosta Kardošev najnovejši roman Vse moje Amerike, ki ga je posvetil svojemu dedu, prekmurskim emigrantom v Ameriko in rojstni vasi Križevci na Goričkem. Po mnenju literarnih kritikov gre za avtorjev najkompleksnejši roman doslej, postavljajo ga celo v izbor najboljših slovenskih romanov zadnjih nekaj let. Vsebinska pestrost zgod od 1. svetovne vojne do danes, izborni jezik s primesmi prekmurščine in pridih ironičnega obetajo zanimiv pogovorni večer.

Vabljeni!

Na Besedni postaji Alojzija Zupan Sosič, Teorija pripovedi (Litera, 2017)

sreda, 08. november 2017 ob 17:00 , Modra soba, 5. nadstropje Filozofske fakultete v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Vsi radi pripovedujemo, poslušamo, gledamo ali beremo različne pripovedi. Da bi jih lažje brali, razumeli in razlagali, lahko pa tudi pripovedovali in pisali, bo poskrbela znanstvena monografija Teorija pripovedi (založba Litera) avtorice Alojzije Zupan Sosič, redne profesorice na Oddelku za slovenistiko FF v Ljubljani. Njena knjiga je zasnovana kot križanec med znanstveno monografijo, strokovnim priročnikom in geslovnikom, združuje pa pregled glavnih konceptov, ki so v rabi pri analizi in interpretaciji pripovedi, kot tudi prikaz metodoloških usmeritev, znotraj katerih so se ti koncepti razvili. Kako je knjiga urejena in kaj vse še ponuja, pa boste izvedeli na pogovoru z avtorico. Z njo se bo pogovarjala Darja Pavlič.

Vabljeni!

Literarno-glasbena manifestacija ob izidu knjige Notranje zadeve

torek, 07. november 2017 ob 19:00 , Salon uporabnih umetnosti, Maribor

glas: Tibor Hrs Pandur
glasba: Sain Olenc

Tibor Hrs Pandur ob glasbenih pejsažih in elektro-intervencijah dvojca Sain Olenc predstavlja svojo drugo pesniško zbirko otranje zadeve, ki je nedavno izšla pri mariborski založbi Litera.

Dvojec Sajin Olenc tvorita glasbenika in producenta Miha Šajina in
Matevž Kolenc, ki sta po številnih bendovskih odisejadah (Ewok,
Melodrom, Moveknowledgment, Laibach) in solo avanturah združila moči in se podala v vode prostorskih manipulacij, hrupa, izgubljenih ritmov in najdenih čustev.

Notranje zadeve so druga pesniška zbirka pesnika, prevajalca in urednika Tiborja Hrsa Pandurja (1985) in predstavlja t.i. nezavedno avtobiografijo ali avtobiografijo nezavednega. Ta ep v fragmentih je sestavljen v veliki meri iz sanjskih protokolov ali tekstov izpisanih tik ob prebujenju. Poskusi pisanja proti pozabi sanj materializirajo nevidne represivne mehanizme, prikažejo to, kar se potlačuje ter pravzaprav razkrijejo proces formiranja spomina. So transplantacija procesa spominjanja v trenutku pozabljanja. Takšna razkritja seveda tvegajo sramoto in strah pred goloto, kar pa ustreza načelu, da naj bi bila poezija tisto, kar se naj ne bi nikoli povedalo. Notranje zadeve so organsko nadaljevanje prvenca Enerđimašina (2010), ki jo je Muanis Sinanović označil takole: »V knjigi se je razpredenost pesniškega govora z bogatimi asociativnimi prepleti, leksičnimi in sintaktičnimi inovacijami povezala z imaginarijem apokaliptičnega sveta, ki se nahaja
pod informacijskim nadzorom. Po eni strani so v njej tematizirane
globalne vojne, po drugi pa zatohlost in spletkarjenje lokalne družbe. Notranje zadeve vsebinsko nadaljujejo to pot. Zaznamuje jih večja enotnost izražanja, kakršno srečamo v politični poeziji beatnikov, posebej Ferlinghettijevi. Stališča, svarila, obtožbe in klici, ki jih izraža Hrs Pandur, so spojeni s himničnim razponom in intenzivnostjo. Lahko pričakujemo, da bo ta knjiga pustila pečat na celotni generaciji.« Ob prevodu izbora iz Notranjih zadev v srbščino, ki je izšla prejšnje leto, je urednik Bojan Savić Ostojić napisal: »V pesmih, pripovedovanih z deskriptivnim in necenzuriranim jezikom, brutalno izpovedno, se zasebne zadeve sanjačev povsem naravno spajajo s splošnim in globalnim: z ideološkim trenutkom, s Slovenijo, Balkanom, svetom. V bran tej generalizirani predstavi govori eden izmed motov knjige: “Naše sanje so postale edina legitimna možnost upora”. Tako kot Nikola Tesla, eden od spiritus movensov knjige, tudi Tibor odhaja v sen, upajoč, da mu bo tam ponujena nekakšna odrešilna formula. Vendar se njegove sleherne sanje zaključijo z utopično noto, ki je bolj prošnja, krik, kot pa neka dokončna rešitev.« V sami spremni besedi k Notranjim zadevam, pa je Muanis Sinanović, ki je knjigo tudi urejal, zapisal: »Notranje zadeve so v političnem smislu tako tudi zunanje zadeve. Boj za teren svojih sanj pomeni vstopiti v sredo spektakla in se spopasti z njim. Opisana protislovja, ki se pri tem pojavljajo, so rezultat intenzivnega spopada. Rezultat boja je tekst, ki ga lahko beremo kot sklop posamičnih, ločenih
pesmi ali pa kot eno veliko politično telo, povsem v skladu z opisanim razkolom med posameznikom in množico, ki vodi v njuno poenotenje. Politično telo mu pravimo, ker je rezultat političnega boja na terenu intimnega. Tekst je za pesniško knjigo nenavadno dolg, poskus nepremišljenega krajšanja pa bi morda pomenil stopiti temu boju nasproti. Skozi posamezne pesmi-sanje se individuum množi, se torej deindividualizira, in se poskuša združiti v koherentno, individualno celoto. S tem Notranje zadeve izstopajo tako iz starosvetne maloburžoazne vizije spodobnosti in obvladljivosti kot tudi iz sodobne manije zapakiranosti ter prav tako obvladljivosti. Notranje zadeve obenem predstavljajo bojno pesem in žalostinko. So intenziteta trenja, poezija, zavezana svojemu zgodovinskemu trenutku. Na za poezijo značilen in specifičen način spajajo singularno in univerzalno: niso dokument svojega časa, so intervencija vanj, in s tem prinašajo največ, kar lahko
poezija prinese. Ne kot sredstvo, kot poezija.«

Vljudno vabljeni!

Dialogi Slovenija-Nemčija

sreda, 25. oktober 2017 ob 19:00 , Klub Cankarjevega doma, Ljubljana

V sredo, 25. oktobra, bo nemška pisateljica in režiserka Jenny Erpenbeck v Klubu CD spregovorila z antropologinjo Svetlano Slapšak. Obe gostji sodita med najvidnejše avtorice svoje generacije in se radi spoprijemata z aktualnimi družbenimi temami. Pogovor bo moderirala prevajalka Tina Štrancar, ki je v slovenščino prevedla roman Heimsuchung (Srečišče, Litera, 2011) avtorice Jenny Erpenbeck.

Vstop na prireditev je prost. Prosimo, da si v Informacijskem središču CD (podhod Maxija) zagotovite brezplačne vstopnice.

Vse moje Amerike

četrtek, 19. oktober 2017 ob 18:00 , Knjižnica Lendava, Glavna ulica 12, Lendava

Vabimo na predstavitev knjige Štefana Kardoša Vse moje Amerike. Z avtorjem se bo pogovarjal glavni urednik založbe Litera Orlando Uršič.

Stalni krog bralcev, ki jih privlačijo Kardoševe raznovrstne pisateljske strategije, prepletanje različnih žanrov, pomenska večplastnost, široka jezikovna paleta in izbran, bodo prišli na svoj račun tudi pri branju romana Vse moje Amerike, družinskem romanu, ki ga je pisatelj posvetil prekmurskim emigrantom v Ameriko.

V njem se na ozadju vojn in migracij prepletejo usode prebivalcev treh zaselkov goričke vasi Križevci od konca 1. svetovne vojne do prvih let po 2. svetovni vojni, s teh poti pa vodijo v današnji čas steze spomina, ki ga skušajo njihovi potomci zavarovati pred pozabo.

Vljudno vabljeni!

Moj dom je tam, kjer sem

sreda, 18. oktober 2017 ob 19:00 , Vodnikova domačija Šiška

V pogovoru z literarno kritičarko in prevajalko Alenko Jovanovski se bomo posvetili italijansko somalski pisateljici Igiabi Scego in njenem romanu Moj dom je tam, kjer sem (Litera, 2016).

»Literaturo Igiabe Scego bi lahko uvrstili v literaturo diaspore ali v postkolonialno literaturo, ki prečka nacionalne meje in odseva kulturne povezave prek družinskih prednikov ter v povezovanju najde skupen okvir. Ukvarja se s postkolonialno realnostjo Italije, z novodobnimi priseljenci in pribežniki ter s fenomenom ilegalnega pribežništva. /.../ »Družbena nevidnost« priseljencev vpliva na vznikanje kolonialnih stereotipov ter podob afriških in drugih imigrantov, ki prihajajo v Italijo. S pisanjem Igiaba Scego ponuja možnost za preživetje ter reinterpretacijo zgodovinske in sodobne dediščine.« (Nataša Hrastnik)

Vabljeni!

  • Založba Litera • © 2011 - vse pravice pridržane